Студенти - Якість освіти

Здобувати знання, не розвиваючи своїх навичок, марно, тому, Студентське самоврядування акцентує на розвитку неформальної освіти

Cтуденти

Стипендію може отримати кожен студент Полонійної Академії, який відповідає умовам правил надання стипендій. З огляду на різні типи стипендій, на практиці, кожен студент може бути покритий стипендіальною допомогою. Стипендії присуджуються в університеті Стипендіальною комісією за заявкою студента. Щодо рішення про надання або відмову в наданні стипендії, студент має внести оскарження до Стипендіальної комісії з питань оскарження 

Міжнародні стипендії

Полонійні Академія спрямована на навчання молодих людей в дусі відкритості по відношенню до множинності та багатства культур, цінуючи інтелектуальні та освітні досягнення університетів по всьому світу. Завдяки цьому вона дозволяє своїм студентам і співробітникам набути унікального досвіду в процесі навчання і викладацької роботи шляхом міжнародної мобільності. Реалізація різних проектів дає студентам, викладачам і дослідникам можливість отримати стипендію на один або два семестри в університетах-партнерах за кордоном, головним чином в рамках

Ректорської стипендії

Стипендію може отримати кожен студент Полонійної Академії: стаціонарного, нестаціонарного, помостового навчання. Ректорську стипендію для кращих студентів може отримувати студент, який отримав за останній рік навчання високий середній бал або має наукові, художні або спортивні досягнення в міжнародних або національних змаганнях.Детальну інформацію про надання стипендії можна отримати в Деканаті та Студентському самоврядуванні

Студенти - Якість освіти

     Система забезпечення якості освіти (SZJK) в Полонійній Академії була введена постановою № 3/2015 Сенату Полонійної Академії в Ченстохові від 08.10.2015 р Вона включає в себе, зокрема, такі елементи: політику і процедури забезпечення якості освіти в університеті; аналіз і вдосконалення освітніх програм; систему контролю передбачуваних результатів навчання; принципи забезпечення високого рівня педагогічних кадрів;

Oцінку навчального процесу, включаючи організацію та умови для проведення навчальних занять; опитування громадської думки студентів, аспірантів і слухачів курсів післядипломного навчання про ведені навчальні заняття та обслуговування навчального процесу, та думки працівників про умови навчання; дослідження професійної кар'єри випускників з метою вдосконалення процесу навчання; Опитування роботодавців щодо підготовки випускників до професійної діяльності та їх використання в процесі створення і вдосконалення освітніх програм
Програма Еразмус 

„Для того, хто бажає, немає нічого важкого” Еразм Роттердамський Програма Еразмус була створена у 1987 році, як програма з обміну студентів. Хоча її масштаби і цілі розширювалися протягом років, основна ідея залишається незмінною: розвиток міжнародного співробітництва між університетами.Назва Еразмус відноситься до імені голландського філософа і богослова, гуманіста Еразма Роттердамського (1466-1536).

Не без причини. Еразм, як і інші видатні люди епохи Відродження, здобував освіту в університетах в багатьох різних країнах Європи, і його погляди на освіту були пройняті глибоким гуманізмом. Еразмус це програма для вузів, їх студентів і співробітників. Підтримує міжнародне співробітництво в галузі вищої освіти, дозволяє студентам поїздки за кордон на частину навчання і практики, сприяє мобільності співробітників університетів, створює численні можливості для університетів щодо участі в проектах з іноземними партнерами. У деяких з її дій також можуть брати участь й інші установи, організації або компанії, які співпрацюють з університетами. Будучи студентом, можна взяти участь у поїздці на навчанн Еразмус один раз в житті. Натомість поїздка на навчання не виключає можливості участі в практиці Еразмус (і навпаки)
Copyright Akademia Polonijna  (c)2017, All Rights Reserved.